TRUNG TÂM LIÊN KẾT TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẤT VIỆT

Tư vấn tuyển sinh, Đào Tạo:  Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học, Liên thông 

New Bảng tin

Thiết kế công trình, kiến tạo nên thành phố với nhiều công trình đô thị đó là những gì đặt ra cho sinh viên Đại học xây dựng.Kế hoạch tổ chức thi chọn lọc sinh viên Đại học xây dựng: Nhiều trường đang lập kế hoạch tuyển sinh cho năm...
Tuyển sinh đại học 2018 có một số điểm lưu ý so với nhiều năm trước. Đại học sư phạm tiểu học có nhiều cơ hội việc làm.Tuyển sinh đại học 2018 không có nhiều điểm mới so với năm trước, cách thức thi vẫn như và có thể vẫn...
Sức hút của ngành đại học sư phạm mầm non đem lại nhiều niềm lo lắng với các học sinh. Sau đây mình sẽ nói với các bạn về cách thi tại năm 2018.Kì thi quốc gia năm 2018 sẽ không có nhiều thay đổi, vẫn giữ cách thi như...